Historia

Powstanie Kamierowskich Pieców

Wiek XVI 1597r. – Pierwsza wzmianka dotycząca Naszej wsi (do jakiej udało nam się na razie dotrzeć), która była wtedy majątkiem Schulzów i liczyła 4 włóki (1 włóka = 30 morgów). Wiek XVII 1771r. – Kamierowo wraz z folwarkiem Kamierowskie Piece (powstałym kilometr na północ) wydzierżawiono na 50 lat leutnantowi (podporucznik) Georgowi von Gerlach. W folwarku w Kamierowskich Piecach żyły wtedy dwie rodziny folwarczne. Wiek XIX 1870r. – W czasie pożaru 2/3 Kamierowskich Pieców uległo zniszczeniu. Materiał do odbudowy pochodził z pobliskiej cegielni należącej do rodziny Warmbier. Wiek XX W pierwszej połowie XX wieku Kamierowskie Piece były podzielone ulicą, z lewej i prawej strony w rzędach stały zagrody chłopskie. Gospodarstwa miały wielkość od dwóch hektarów wzwyż. Na miejscu była kuźnia, stolarz i murarz. Krótko przed I wojną światową planowano rozpoczęcie budowy szkoły, ale ze względu na wojnę nigdy jej nie wzniesiono. Bezpośrednio we wsi było jedenaście posiadłości: rodzina Kolinskich (kowal), rodzina Arthura von Damarus, rodzina Warmbier, rodzina Patzke (stolarnia), rodzina Ottona Falk, rodzina Friedricha Falk, dom folwarczny z sześcioma morgami ziemi rodziny Schulz, rodzina Ottona Marlon, rodzina Czapiewskich, rodzina Simon i rodzina Sklodowskich. Poza tym było jeszcze kilka gospodarstw, które znajdowały się poza Kamierowskimi Piecami: rodzina Rudolfa Kowitz, dom dwurodzinny z dwiema rodzinami, rodzina Math, rodzina Fritza Pinstke, rodzina Burau, rodzina Machlińskich, rodzina Kawitz, rodzina Gustava Falk/Engler (szewc), rodzina Schulz, rodzina Kurta Klatt, rodzina Katzke, rodzina Freier i rodzina Senger. Wieś Trzcianka na północy należała również do Kamierowskich Pieców. Tam rodzina Schalldach posiadała aż do końca I wojny światowej gospodę. Ponadto żyła tam rodzina Engler, rodzina Zobel, rodzina Dost, rodzina Thrun, rodzina Szarmach, rodzina Rudolfa Falke, rodzina Pawłowskich (do 1930 burmistrz), rodzina Ruhardt, rodzina Zittermann, rodzina Klatt, rodzina Braun i rodzina Buza.