A A A

POZYSKALIŚMY PIENIĄDZE DLA SOŁECTWA KAMIEROWSKIE PIECE

Gmina Skarszewy, w wyniku decyzji samorządu województwa pomorskiego, pozyskała środki w ramach konkursu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2019”. Chodzi o kwotę 10 tys. złotych, która wraz ze środkami własnymi (drugie tyle), umożliwi realizację projektu w Kamierowskich Piecach. Na istniejącym tam placu zabaw zamontowane zostaną nowe urządzenia dedykowane całym rodzinom. Są to urządzenia z kategorii gier terenowych: kółko i krzyżyk - oparta na tradycyjnym "kółku i krzyżyku", pozwalająca na świetną zabawę w otwartym plenerze oraz pieniek fortuny - tematyka tej gry porusza zagadnienia uzupełniające podstawową wiedzę przyrodniczą i ekologiczną. Ponadto zamontowany będzie czworokąt sprawnościowy (ścianka wspinaczkowa, rura strażacka, drabinki, rączki gimnastyczne, przelotnia łańcuchowa). Jest to zgodne z wolą mieszkańców sołectwa, którzy podczas ostatniego zebrania ws. podziału środków w ramach funduszu sołeckiego chcieli, aby m.in. doposażyć plac zabaw o tego typu urządzenia. Łącznie dofinansowano dzięki programowi 40 projektów z terenu całego województwa. W „Aktywnym Sołectwie Pomorskim” mogły startować gminy wiejskie i miejsko-wiejskie./Informacje i zdjęcie zaczerpnięte ze strony internetowej Gminy Skarszewy: www.skarszewy.pl/.