A A A

OD 1 LUTEGO RECEPTY W GOZ BEZ WIZYTY U LEKARZA

Gminny Ośrodek Zdrowia w Skarszewach, przypomina że od 1 lutego pacjenci, którzy dokonali wyboru do lekarza POZ mogą zamawiać recepty na leki „stałe” bez konieczności wizyty u lekarza.

Najważniejsze zasady składania zamówienia na recepty:
1.Otrzymać recepty można na leki stosowane w chorobach przewlekłych dla Pacjenta w stanie stabilnym (tzn. bez pogorszenia stanu zdrowia i nowych dolegliwości) o ile w dokumentacji medycznej Pacjenta znajduje się informacja o przyjmowanych lekach.
2.Nie można otrzymać recepty na leki uspokajające, nasenne, przeciwbólowe, antybiotyki – stosowane ze wskazań nagłych lub czasowo.
3.Jeśli leki z powyższych grup stosowane są przewlekle wymagana jest pisemna informacja od lekarza specjalisty z ostatnich 12 miesięcy.
4.Leki mogą zostać wypisane wyłącznie osobom ubezpieczonym.
5.Bez kontaktu z lekarzem przepisujemy leki na okres nie dłuższy niż cztery miesiące.
6.Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne.
7.Recepty nie odebrane w ciągu miesiąca są niszczone.
8.W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia.
9.Czas realizacji zamówień to co najmniej 3 dni robocze.
10.Zamówienia można składać nie częściej niż raz w miesiącu osobiście na specjalnym wniosku dostępnym w rejestracji lub na stronie internetowej goz.skarszewy.pl
/Informacje i zdjęcie zaczerpnięte ze strony internetowej Gminy Skarszewy: www.skarszewy.pl/.