A A A

INWENTARYZACJA AZBESTU

Gmina Skarszewy w dbałości o Wasze zdrowie oraz środowisko naturalne w okresie od lipca do sierpnia 2016 r., we współpracy z firmą Eco-Art przeprowadzi inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzacja powinna rozpocząć się w przyszłym tygodniu. Działanie współfinansowane jest w ramach realizacji zadania wynikającego z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032./Informacje i zdjęcie zaczerpnięte ze strony internetowej Gminy Skarszewy: www.skarszewy.pl/.