A A A

INFORMACJA WS. GOSPODARKI ODPADAMI

Szanowni Mieszkańcy!
Od 1 stycznia obowiązuje w naszej Gminie nowy system dotyczący odpadów komunalnych.
Zasadnicza zmiana wynika z tego, że to Gmina, w wyniku opuszczeniu Związku Gmin Wierzyca,
jest odpowiedzialna za prowadzenie tej gospodarki. Związane jest tym także odpowiedzialne podejście Mieszkańców,
którzy złożyli w wyznaczonym czasie deklaracje, na podstawie których od 1 stycznia wywożone są odpady z posesji.
Wszystkim tym osobom serdecznie za to dziękujemy, gdyż środki z tego tytułu wpływają do Gminy.
Jednocześnie prosimy pozostałych Mieszkańców, którzy nie uregulowali tego obowiązku, aby uczynili to najpóźniej do końca lutego br.,
co pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów z odbiorem śmieci i pozwoli na spokojne prowadzenie gospodarki odpadami przez Gminę,
jak również ułatwi w tym zakresie działalność spółce GPK, która odbiera śmieci.
Po tym terminie będą prowadzone kontrole, których celem będzie stwierdzenie, kto nie wywiązał się z obowiązku.
Przypominamy raz jeszcze: odbiór śmieci z posesji jest możliwy tylko i wyłącznie na podstawie wypełnionych i złożonych
w Urzędzie Miejskim deklaracji.
Druki deklaracji oraz inne ważne informacje są dostępne tutaj: http://www.skarszewy.pl/start/mieszkancy-otrzymaja-deklaracje-ws-zbiorki-odpadow
(Informacja zaczerpnięta ze strony internetowej Urzędu Miasta Skarszewy).