A A A

ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Zachęcamy Mieszkańców do korzystania z systemu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta EBOI, dzięki któremu interesanci urzędu mogą dokonywać płatności w związku z opłatami i podatkami. System umożliwia: -identyfikację i uwierzytelnienie interesanta za pomocą profilu zaufanego, -dostęp interesanta do aktualnego stanu własnych zobowiązań, -wnoszenie płatności z tytułu opłat i podatków drogą elektroniczną lub tradycyjną (po pobraniu blankietu do wpłat) Więcej informacji znajdziesz na stronie : https://www.skarszewy.pl/pliki/przewodnik-eboi.pdf /Informacje i zdjęcie zaczerpnięte ze strony internetowej Gminy Skarszewy www.skarszewy.pl/.