A A A

DOTACJE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Przedstawiciele organizacji pozarządowych działających m.in. na terenie Gminy Skarszewy mogą wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności. Zostanie na nim zaprezentowany Regulamin konkursu Funduszu Inicjatyw Społecznych edycja 2018 oraz zasady ubiegania się o dotację w ramach tego konkursu. Spotkanie odbędzie się 20 marca (wtorek) o godz. 10:00 w Historycznej Sali BHP w Gdańsku w Gdańsku przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 6 (bud. 131A, dawniej Doki 1).

Do rozdysponowania jest 60 milionów złotych, z czego 57,6 mln zł przeznaczono na dotacje, zaś 2,4 mln zł na obsługę techniczną programu. Oferty należy złożyć do 29 marca br.

Oferty należy składać wyłącznie poprzez generator ofert FIO 2018:
fio.niw.gov.pl (do 29 marca 2018 r. do godz. 16.15.)
Szczegółowe informacje na stronach:
www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl

fio.niw.gov.pl

Pytania można kierować na adres: FIO@niw.gov.pl

W Gdańsku osobą wyznaczoną do kontaktu jest pan Jarosław Rutkowski - Koordynator Wojewody Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 30 77 227.
/Informacje i zdjęcie zaczerpnięte ze strony internetowej Gminy Skarszewy: www.skarszewy.pl/.